Feladatok és szolgáltatások

Feladatainkat az 1991. évi XLI. tv-ben foglalt hatáskörrel és illetékességgel látjuk el.